تماشا کنید گفتگو با پدر دختر 23 ساله ربوده شده/ جدیدترین تصاویر سما; 48 روز پیش
سما 22 ساله 48 روز است که مفقود شده است. پدرش با گریه می گوید هر روز به پلیس می روم، به دادسرا می روم، آنها فقط منتظرند. گوشی یا موتور و ماشینم را گم کردم؟! سما با خاله و مادرش قرار خرید می گذارد اما سما آنها را رها می کند تا طلا بفروشند و دیگر به خانه بر نمی گردد/ منبع: چندسانیه