تمدید مهلت ارسال دومین جشنواره بین المللی خراسانگرد ویژه دهه آخر صفر – قدس آنلاین | ایستگاه خبری


مدیر اجرایی دومین جشنواره بین المللی عکس، تصویر، فیلم کوتاه و مستند خراسانگرد گفت: بخش های ویژه عکس، فیلم کوتاه و مستند این جشنواره برای ارسال آثار زائران اربعین حسینی و امام رضا(ع) پا در دهه آخر 00 تا 10 اکتبر 1401 تمدید شد. تبدیل شد.

جشنواره

تمدید مهلت ارسال آثار دومین جشنواره بین المللی خراسانگرد ویژه دهه آخر صفر