تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی تا ۱۵ تیرماه


به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، عزیزالله عباسپور با اشاره به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی تا 15 تیرماه، اظهار کرد: برای بهره مندی از معافیت ها، نرخ صفر و مشوق های مالیاتی می تواند در تاریخ 15 تیرماه ارائه شود. درگاه الکترونیکی خدمات مالیاتی MY.TAX.GOV.IR تا تاریخ تعیین شده نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل فرم تبصره مقاله (100) در صورت لزوم اقدام نمایید.

وی تصریح کرد: عدم تسلیم به موقع اظهارنامه موجب محرومیت از کلیه معافیت های مالیاتی به مبلغ 361، 6، 2 ریال و 30 درصد جریمه می شود. باور نکردنی بخشودگی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی برآورد شده است، لذا بالاترین تلاش نظام مالیاتی استان دریافت به موقع اظهارنامه مالیاتی از مودیان است و نگرانی مسئولین و همکاران ما عدم تسلیم مالیات نزد مودیان، مفقود شدن است. از معافیت و تضییع حقوق آنها را نگیرید.

عباسپور همچنین گفت: صاحبان مشاغلی که تا پایان خرداد 1401 نتوانند مالیات مقطوع خود را به صورت مقطوع پرداخت کنند، مالیات مقطوع آنها حداکثر تا چهار ماه به طور مساوی تقسیم می شود.

پایان پیام/
برای صفحه اول پیشنهاد دهید