تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی
مهلت مقرر باید لحاظ شده و پس از مطالعه دقیق اطلاعیه راهنمای ثبت نام و تغییرات مندرج در اطلاعیه های مورخ 2/6/1401 و 3/6/1301 و مفاد این اطلاعیه به درگاه اطلاع رسانی آموزش و پرورش ارسال شود. سازمان سنجش کشور به آدرس www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.