تهیه کننده دورهمی: یک کارگردان تمام دستمزد برنامه دورهمی را می گیرد/ درباره پخش برنامه دورهمی از تلویزیون و رادیو تصمیم گیری می شود.
تهیه کننده برنامه دورهمی: همانطور که می دانید سری پنجم برنامه دورهمی در 125 قسمت ساخته شده است. از قسمت سی و چهارم به بعد، برای جذابیت بیشتر برنامه و حفظ فرم قسمت های قبلی، از حضور چهره های مطرح در مسابقه استفاده می کنیم. خدا را شکر جذابیت برنامه بیشتر شد و مورد توجه و استقبال بیشتر بینندگان قرار گرفت.