توصیه های کنکوری برای داوطلبان آزمون سراسری 1401
داوطلبان باید پرینت جلسه آزمون را با سنجاق چسبانده به سینه همراه داشته باشند. اصل کارت ملی یا شناسنامه، 2 عدد مداد نرم مشکی پررنگ، پاک کن و تراش و همچنین یک ماسک اضافی در سه لایه معمولی در جلسه آزمون به همراه داوطلبان الزامی است.