توضیحات وزیر اطلاعات درباره دستگیری رستم قاسمی را ببینید
خطیب وزیر اطلاعات گفت: با آقای مکارم (مشاور دستگیر شده رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی) و با پیگیری دستگاه قضایی برخورد شد. دولت ادعا می کند که با فساد مبارزه می کند و از هیچ کاری کوتاه نمی آید. در مورد شهروندان سوئدی منتظر اطلاع سخنگوی قوه قضائیه باشید.