توقیف نفتکش خارجی حامل سوخت قاچاق به سپاهرئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: مردم دلیر منطقه یک نیروی دریایی سپاه یک نفتکش خارجی حامل 11 میلیون لیتر سوخت قاچاق را در آب های خلیج فارس به دام انداختند که میزان محموله این نفتکش 220 میلیارد تومان است. این شناور پس از یک ماه کار دقیق فنی و اطلاعاتی توقیف شد و کاپیتان و خدمه این نفتکش خارجی برای تکمیل مراحل تحقیقات و مراحل قانونی توقیف شدند./ایسنا