ثبت نام سومین دوره قرعه کشی یکپارچه خودرو


سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
ثبت نام سومین دوره قرعه کشی تلفیقی خودرو از روز چهارشنبه 25 شهریور ماه به مدت سه روز برگزار می شود.
در مرحله سوم قرعه کشی تلفیقی نزدیک به 60 هزار خودرو عرضه می شود که 50 درصد ظرفیت قرعه کشی به طرح جوانان و 20 درصد ظرفیت خودروهای فرسوده اختصاص دارد که بیش از 10 درصد در بودجه 1401 قید شده است. قانون