جیمز وب موفق به کشف دی اکسید کربن در جو یک سیاره فراخورشیدی شد


تلسکوپ جیمز وب برای اولین بار دی اکسید کربن را در جو یک سیاره فراخورشیدی شناسایی کرد. این سیاره خارج از منظومه شمسی است.

به گزارش سرویس فناوری و فناوری خبری تکنا، سیاره فراخورشیدی مورد بحث یک غول گازی است که به دور ستاره ای شبیه به خورشید می چرخد. فاصله آن از زمین حدود 700 سال نوری است. بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط جیمز وب، دی اکسید کربن در جو این سیاره وجود دارد. اطلاعات ارزشمند دریافت شده در مورد این سیاره فراخورشیدی می تواند ترکیب شیمیایی و نحوه شکل گیری آن را آشکار کند.

دانشمندان امیدوارند که جیمز وب بتواند در آینده دی اکسید کربن را در اتمسفر سیارات سنگی کوچکتر شناسایی و اندازه گیری کند. رصدهای قبلی توسط تلسکوپ های دیگر مانند هابل و اسپیتزر نیز وجود آب، سدیم و پتاسیم در جو این سیاره خورشیدی را نشان داده است. وب اکنون می تواند وجود دی اکسید کربن در اتمسفر سیاره را در طول موج های فروسرخ تایید کند.

تیم تحقیقاتی از طیف سنج مادون قرمز نزدیک وب برای این کشف استفاده کرد. این سیاره فراخورشیدی یک جرم گاز داغ با قطر 1.3 برابر مشتری است که به دلیل دمای زیادش به این اندازه رسیده است. علاوه بر این، این سیاره به ستاره خود بسیار نزدیک است. سیاره WASP-39 b می تواند در کمتر از چهار روز زمینی به دور ستاره خود بچرخد. این سیاره فراخورشیدی در سال 2011 کشف شد.

سیاراتی مانند WASP-39 b می توانند فرصتی عالی برای مطالعه جو به دانشمندان بدهند. علاوه بر این، وجود گازهای مختلف و ترکیبات مختلف رنگ ها که به دلیل آن تفاوت ها در نور عبوری قابل مشاهده است، به دانشمندان کمک می کند تا آنها را تجزیه و تحلیل کنند و ساختار شیمیایی آنها را به دست آورند.