حدود 100 ایرانی در راهپیمایی اربعین امسال در عراق جان باختند


سفیر ایران در عراق گفت: در راهپیمایی اربعین امسال حدود 100 زائر ایرانی بر اثر تصادفات جاده ای، بیماری های زمینه ای یا کهولت سن جان باختند.

محمدکاظم الصادق در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار بیش از 90 درصد زائران ایرانی به کشور بازگشته اند، اظهار کرد: زائرانی که هم اکنون در عراق به سر می برند در سلامت کامل به سر می برند و ندارند. هر مشکل خاصی

وی با بیان اینکه در راهپیمایی اربعین امسال تعدادی از زائران به دلیل تصادفات جاده ای، بیماری های زمینه ای یا کهولت سن جان خود را از دست دادند، خاطرنشان کرد: تعداد این افراد در حدود 100 نفر بوده که البته نسبت به آخرین اربعین در سال 2018، تعداد کاهش یافته است.
سفیر ایران همچنین با بیان اینکه بسیاری از زائران در این سفر مدارک هویتی خود را گم کرده اند، گفت: تعداد کمی از زائران نیز مفقود شده و یا خانواده خود را از دست داده اند.