حرکت به داخل ساختمان "کوتاه 2" اهواز (عکس)
ساختمان عدالت 2 متعلق به تعاونی بیمارستان ابوذر در منطقه 300 اهواز یکی از ساختمان های نیمه کاره و نیمه کاره در حال بهره برداری است که حدود 80 خانوار در آن زندگی می کنند، اما به دلیل شرایط بسیار خطرناک شهر. ساختمان، اکنون چند روزی است که ساکنان از ترس فروریختن ساختمان روی آنها در خیابان ها زندگی می کنند.