خبر خوب برای سهامداران


به گزارش همشهری آنلاین، پیمان حدادی درباره بازگشایی نماد شرکت های سرمایه گذاری استانی صحبت کرد و افزود: در این زمینه باید زمان برگزاری جلسات شرکت های سرمایه گذاری سهام استانی مشخص شود.

وی گفت: با تعیین تاریخ تشکیل جلسات شورای عالی بورس، سازمان بورس آمادگی برگزاری این جلسات را دارد.

حدادی با بیان اینکه پیش بینی می شود سود سهام عدالت دو برابر شود و به 60 همات برسد، تصریح کرد: سهامداران یک میلیون تومانی تقریباً 2 میلیون تومان و سهامداران 532 هزار تومانی تقریباً یک میلیون و یک نفر دریافت می کنند. صد هزار تومان سود سهام عدالت. .

مشاور رئیس سازمان بورس در خصوص سهام عدالت در خصوص زمان اجرای سود سهام عدالت گفت: در صورت همکاری شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت می توان نحوه سپرده گذاری سهام عدالت را در 2 مرحله برنامه ریزی کرد. . مثلاً در پایان پاییز.1401 و در پایان زمستان 1401 پرداخت شود.