خسارت 3 هزار میلیارد تومانی سیل فیروزکوه
محسن منصوری: امروز جلسه پیگیری و بازسازی مناطق سیل زده با حضور مدیران کل استان برگزار شد. خوشبختانه بر اساس گزارش های ارائه شده، اکثر دستگاه ها وظایف خود را به خوبی انجام داده اند و کار بازسازی نیز به خوبی پیش رفته است، اما برخی از کارها میان مدت و بلندمدت است و این مراحل به اجرا منجر می شود.