خطای انسانی عامل اصلی حادثه قطار مشهد – یزد بود


رستم قاسم وزیر راه:
علت اصلی خطای انسانی راننده بیل مکانیکی عامل اصلی حادثه بوده است اما برای جزئیات بیشتر منتظر گزارش کارشناسان خواهیم بود.

هر کاری که باید در زمینه آسایش انجام شود از ابتدا انجام شده است.

با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، پیمانکاران شرکت راه آهن معمولاً شب ها کار می کنند و به همین منظور تا حدود ساعت 4:30 صبح کار می کنند.

پیش از این حادثه دو قطار باری نیز از مسیر قطار مسافربری عبور کرده بودند.

این قطار در واقع سومین قطار بعد از عملیات پیمانکاران بود که لوکوموتیو با بیل مکانیکی برخورد کرد و به دلیل شکستگی شیشه ها و مشکل لوکوموتیو راننده مجبور به ترمزگیری شد که در واگن های دیگر به دنبال آن ترمز کرد.

برای گزارش دقیق حادثه باید منتظر گزارش کمیسیون حوادث که علت منطقه را بررسی می کند، اظهار نظر دقیق تری داشته باشیم اما قطعا علل احتمالی این حادثه برطرف می شود.

پیش بینی می شود این مسیر تا ساعاتی دیگر به طور کامل باز شود و تردد قطارها به حالت عادی بازگردد.