دادستان: همکاری شهرداری آبادان با عبدالباقی/ شهرداری مقصر حادثه متروپل است
غلام عباس ترکی: وظیفه نظارت بر ایمنی ساختمان ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و در صورت امکان استاندار و فرماندار و بخش هایی از سازمان آتش نشانی است. و سازمان مدیریت بحران در قانون مربوط به این سازمان به صراحت آمده است که باید وارد ساختمان های ناایمن شوند.