درخواست تشکیل کمیته حقیقت یاب در خصوص حادثه مهسا امینی/ این اقدامات ضربه اساسی به نظام و انقلاب و اعتماد مردم است و جای دفاعی ندارد.
هرکسی که بخواهد با طرح این موضوع این موضوع را کوچک و بی اهمیت جلوه دهد یا بخواهد نمایندگان مجلس را در پی این موضوع با برچسب هایی مانند موافقت با بی حجابی و آزادی حجاب متهم کند که به عنوان گام شناخته می شود. در جاده ای که به نفع نظام باشد، وجود ندارد و با پازل دشمن بازی می کنند.