درست کردن کیک و کلوچه با آرد حیوانی و سبوس گندیده! – پایگاه خبری قدس آنلاین


مدیر مدیریت محصولات و بازرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در اجرای طرح مدیریتی و بازرسی از یک واحد معروف تولید کیک و کلوچه، حدود 3 هزار و 500 کیسه صنعتی آرد تهیه شد که اکثر آن ها گذشته است. تاریخ استفاده از آن در پایش میدانی کشف و ضبط شد.

3500 کیسه آرد تاریخ مصرف گذشته کشف شد