در اطراف تهران 3 گسل فعال وجود دارد
علیرضا زاکانی: اکنون در یک سال گذشته، شهرداری تهران 5 هزار و 350 تخت برای معتادان متجاهر در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی ایجاد کرده است، معتادان متجاهر که هیچ کس به ملاقات آنها نمی آید و تا زمان مرگ در کنار جاده مانده اند. . معتادان دارای معلولیت یا جوان هستند یا پیر.