در فهادان و مسجد جامع مجوز تاسیسات گردشگری صادر نمی شود


سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد: با توجه به درخواست مردم، صدور مجوز تاسیسات گردشگری در مسجد جامع و فهادان تایید نمی شود.

مصطفی سپهری گفت: با توجه به افزایش جمعیت، اعتراضات مردمی به مشکلات ترافیکی مبنی بر ممنوعیت صدور هرگونه مجوز مربوط به بوم گردی، سفره خانه های سنتی، هتل ها و اقامتگاه ها است.