دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان های کشور با اغتشاشگران حرفه ای – قدس آنلاین | ایستگاه خبریبه گزارش قدس آنلاین ، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی آژه ای طی تماس های جداگانه با دادستان کل کشور و مراجع قضایی، آنان را خطاب به حفظ امنیت و آرامش شهروندان و حفظ سلامت عادی و روزمره آنان کرد. زندگی در کل کشور و مواجهه با عوامل و در اموال دولتی و قیام کننده پلیس، افراد مرتبط با سرویس های جاسوسی خارجی، طبق قانون اقدامات پیشگیرانه انجام داده و در تکمیل و رسیدگی به پرونده های قضایی آنان تسریع شود.

رئیس قوه قضائیه به کلیه دادستان‌ها و ضابطان مربوطه در نقاط مختلف کشور دستور می‌دهد بدون قصور و در چارچوب موازین قانونی در این راستا اقدام کنند.

محسنی اجیعی همچنین در این تماس‌ها با اشاره به شگردهای دشمنان و عناصر مرتبط با گروه‌های دشمن برای تحریک احساسات مردم به‌ویژه نوجوانان و جوانان و تحریک احساسات آنان با ترویج شایعه و اکاذیب به دستگاه قضایی مربوطه دستور داد. مقامات سراسر کشور در خصوص اقدامات قانونی. به منابع نشر اکاذیب و شایعات توجه کنید.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: اجازه نمی دهیم دشمن بر اساس شنیدن برخی اخبار نادرست با سوء استفاده از شرایط، با پرسش و مطالبه بخشی از جامعه را دچار مشکل و مشکوک کند.

منبع: ایرنا