دستور فرمانده کل سپاه برای کمک به مناطق سیل زده
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرفیت های خود را با توجه به نوع خطر اعلام شده از سوی سازمان هواشناسی کشور و سایر مراجع ذیربط ساماندهی می کند و آماده ورود به صحنه امداد با سایر دستگاه های اجرایی از جمله نیروهای امدادی، اداره راه، شهرداری، وزارت نیرو، و دیگران برای مقابله با بحران. .