دستگیری متهم اصلی کودک آزاری در زاهدان
رئیس مرکز حقوق عمومی ادبیات داستانی سیستان و بلوچستان: مردی را پدر پسری می نامند که مجروح و ضرب و شتم شده و در اعترافات خود اعتراف کرده که پسرش کار اشتباهی انجام داده و عمدی آن را فقط اصلاح و تشویق می کند. . اقدام خشونت آمیز او نیز به شدت مورد سرزنش قرار گرفت.