دعا در خانه بانوان خبر فارس


هرچند این روزها ساخت نمازخانه در خانه کمتر از قبل شده است. اما هنوز خانواده هایی هستند که برای جشن گرفتن ماه محرم و زنده نگه داشتن شعار حسینی در خانه چنین مراسمی برگزار می کنند.

آزاده ترکمن

ساعت 10:00

120-1-11
0http://fna.ir/1qlb8s