دعوت نامه تعهدات پیش فروش ما داده نشده است


ایران خودرو در پی استعلام مشتریان شرکت کننده در طرح پیش فروش هایما اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش ملیت به نقل از ایکوپرس، در این اطلاعیه آمده است:

بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو، قیمت تعهدات پیش فروش شده با توجه به قیمت زمان تحویل مشخص شده در قرارداد مشتری تعیین می شود و ایران خودرو طبق قرارداد عمل می کند.

همچنین قیمت گذاری محصولات طبق قوانین ابلاغی انجام خواهد شد.

تا این لحظه دعوت نامه های پیش فروش شده ما صادر نشده و قیمت آن تعهدات اعلام نشده است.