دنباله عظیم ده ها هزار کیلومتری نتیجه برخورد فضاپیمای ناسا با سیارک دیمورفوس است.


هفته گذشته یک فضاپیمای ناسا به نام دارت با یک سیارک به قصد تغییر مسیر برخورد کرد. نتیجه آن برخورد توسط ناسا مشخص نشده است و بسیاری منتظر نتیجه آن ماموریت هستند. اما اکنون مشخص شده است که این برخورد باعث ایجاد مسیری به طول ده هزار کیلومتر شده است.

به گزارش سرویس فناوری و فناوری تکنا، نتیجه برخورد فضاپیمای دارت با سیارک دیمورفوس توسط تلسکوپ اخترفیزیک جنوبی در شیلی ثبت شد. در این تصویر، سیارک به صورت پرتو سفیدی در میلیون ها مایل از زمین نشان داده شده است. در این ماموریت، فضاپیمای ناسا قرار بود به عنوان بخشی از ماموریت دفاع از سیاره و حفاظت از زمین، به سیارک دیمورفوس برخورد کند.

تدی کارتا، ستاره شناس مرکز تلسکوپ فضایی در این باره گفت: شگفت انگیز است که توانستیم پس لرزه های این برخورد را چند روز پس از برخورد با چنین وضوحی ثبت کنیم. متیو نایت، ستاره شناس دیگری که در ساخت این تصویر کمک کرده است، می گوید: اکنون تیم دارت وارد فاز بعدی می شود. آنها باید داده ها را با کمک ناظران دیگر بررسی کنند. در این بررسی عواملی مانند سطح سیارک، مواد پرتاب شده، سرعت پرتاب و میزان انرژی آزاد شده در نظر گرفته خواهد شد.