دولت باید وضعیت حقوق بازنشستگان را مشخص کند – خبرگزاری مهر ایران و جهانمحمد مکعب انگشت وسط وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این روزها بازنشستگان نسبت به حقوق خود اعتراض دارند.

وی گفت: مستمری بگیران شهرستان شوش نیز در اعتراض به فرماندار این شهرستان روزانه تجمع دارند و امروز نیز حضور دارند.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس افزود: با توجه به شرایط اقتصادی انتظار می رود دولت در افزایش حقوق این قشر همکاری کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: شورای اسلامی برای بهبود معیشت و رفاه بازنشستگان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد و نمایندگان مجلس در مطالبه حقوق بازنشستگان کوتاهی نخواهند کرد.

وی بیان کرد: هیات تطبیق پس از جلسات و پیگیری های مستمر با کمیسیون های مختلف مجلس، مصوبات دولت در خصوص افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان را رد کرد و بر اساس مصوبه شورای عالی کار، بازنشستگان به جز حداقل ها. حقوق بگیران باید 38 درصد افزایش داشته باشند.

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور مصوبه دولت درباره بازنشستگان را خلاف قانون اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نامه قالیباف مصوبه دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان به مدت هفت روز اجرایی نمی شود و دولت باید مصوبه جدیدی را در دستور کار قرار دهد.

این نماینده مجلس گفت: بر اساس قانون تامین اجتماعی، با توجه به افزایش هزینه های معیشت، تمامی مستمری های بازنشستگی و از کارافتادگی باید در بازه های زمانی مشخص افزایش یابد.