دومین قسمت «رعد و برق 1» به بررسی مرزهای کشور می پردازد خلع سلاح و جمع آوری سلاح های غیرمجاز در دستور کار مرزهابر اساس گزارش ها شهررانیوزسردار احمدعلی گودرزی با اعلام اجرای طرح رعد و برق یک در مرزهای کشور گفت: هنگ مرزی خوی و سردشت برای اجرای مرحله دوم طرح خلع سلاح عملیاتی و اطلاعاتی 1401 با اشراف اطلاعاتی و یک نیروی اطلاعاتی مرزبانی کرد. یک سری اقدامات اطلاعاتی دقیق و با هدف کشف مخفیگاه های شکار غیرمجاز و سلاح های جنگی در سطح منطقه حفاظت شده.

وی افزود: مرزبانان طی چند عملیات جداگانه با رعایت جوانب امنیتی و رعایت حقوق شهروندی 17 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز، 2 قبضه کلت کمری و 35 مهمات مربوطه کشف کردند.

فرمانده مرزبانی با بیان اینکه در این رابطه 3 متهم دستگیر شدند، گفت: با انتقال سلاح به یگان، پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و متهمان تحویل مراجع ذیصلاح شدند.

سردار گودرزی می گوید: در این راستا مرزبانان با پیروی از دستورات مقام معظم رهبری تمام تلاش خود را برای مبارزه با قاچاق اسلحه به کار خواهند گرفت و مدتی از این موضوع غافل نخواهند شد.