رئیس سازمان سینمایی: ۲۲۰ شهر ایران سینما ندارند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان وضعیت فرهنگسراهای استان و کمبودهای این مراکز را مورد تاکید قرار داد و ادامه داد: در شهرستان خدابنده فرهنگی با 700 صندلی وجود دارد که یکی از بزرگترین فرهنگسراهای کشور محسوب می شود. استانی که به جدیدترین تجهیزات و امکانات نیاز دارد.