رئیس سازمان فعالیت های اجتماعی کشور از خانه سبز مشهد بازدید کردبر اساس گزارش ها شهرآرانیوز در این بازدید محسن داوری فرماندار مشهد گزارشی از وضعیت جمع آوری، ساماندهی و درمان معتادان متجاهر ارائه کرد.

همچنین نماینده شهرداری مشهد به عنوان دبیر کمپ حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی گزارشی از وضعیت کمپ های ترک اعتیاد ماده 16 و مراکز بازپروری بهبود یافتگان ارائه کرد.

بازدید از کارگاه های آموزشی و توانمندسازی سایر بهبودیافته ها از اقدامات رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در سفر به مشهد مقدس بود. عباسی در این بازدید بر ارائه آموزش های اجتماعی، فرهنگی، همگانی و تربیت فردی و اخلاقی به مددجویان و شفا یافتگان تاکید کرد.