رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: انتظار نداریم امسال قدرت را از دست بدهیم




مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با «نود اقتصادی»: قطعی برق در خانه نداریم و محدودیت های صنایع نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. / دولت قبل در تولید برق بسیار ضعیف عمل کرد و قانون را رعایت نکرد./ دولت قبل شور و نشاط تولیدکنندگان بخش خصوصی را در تولید برق از بین برد./ بسیاری از نیروگاه های برق در دولت سیزدهم در این مدت کوتاه احیا و بازسازی شدند. در زمان حکومت قبلی این اتفاق نیفتاد.