رابطه سیاه زن مطلقه و دختر 18 ساله اش! / مادرش او را تکان داد


مادر جوان الهه در دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: بعد از طلاق با دخترم در تهران پارس زندگی می کنیم، از طریق فروش لباس و اجاره اصطبل امرار معاش می کنم تا اینکه منصور با من آشنا شد، خودش توسط او معرفی شد. پلیس و سروان و چون ظاهر جذابی داشت و اسلحه و دستبند داشت باورش کردم و اجازه دادم وارد زندگیم شود.

وی ادامه داد: خیلی زود دیدم که رفتار او مرموز است، به همین دلیل رابطه خود را با او قطع کردم و از خدا خواستم که به تماس های منصور پاسخ ندهد، اما این دختر گوش نکرد و به قراری که با او گذاشته بود ادامه داد. او و ما را بدبخت کرد.

الهه همچنین گفت: خسرو با من تماس گرفت و گفت می خواهد من را ببیند، با او ملاقات کردم و پس از اینکه سوار ماشینش شدم با تهدید اسلحه و زور مرا به خانه اش برد. وقتی به خانه اش رسیدیم به او گفتم که می خواهم بروم اما او قبول نکرد و مرا مورد آزار و اذیت قرار داد.

منصور متاهل در دفاع از خود گفت: همسرم آن روز سر کار بود، رابطه با الهه را پذیرفتم اما او را به زور به خانه خود نبردم و اگر به زور او را به خانه خود رساندم. همه ساکنان ساختمان از این موضوع آگاه هستند.» می فهمند