رتبه اول صهیونیستی در روزنامه نگاری! خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فلسطین، نتایج یک گزارش نشان می دهد رژیم صهیونیستی بیشترین تعداد روزنامه نگار کشته شده را در جهان دارد.

این گزارش روز شنبه توسط انجمن جریان های ضد جریان آمریکا منتشر شد که در آن آمده است رژیم صهیونیستی بیشترین جنایت را علیه خبرنگاران مرتکب شده است و در این میان فهرست کشورهای این حوزه در راس قرار دارد.

بر اساس گزارش انجمن آمریکایی، رژیم صهیونیستی از نظر کشتار روزنامه نگاران پیشتاز است، به دور از همه کشورهایی که شاهد جنگ و جنایت بوده اند یا گروه های مافیایی و قاچاقچیان مواد مخدر در آن فعالیت دارند.

بر اساس بر اساس گزارش این انجمن، از سال 2000، 55 روزنامه نگار فلسطینی در جریان پوشش خبری رویدادها به ضرب گلوله سربازان اسرائیلی کشته شده اند که نمونه اخیر آن شهید غفران است. وراسنه و پیش از او نیز شهید نازنین بود ابوعقلی این خبرنگار الجزیره بود که در اردوگاه جنین به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست کشته شد.

پیش همچنین جنبش حماس در واکنش به شهادت شیر ابوعقلی روزنامه نگار فلسطینی در بیانیه ای گفت: «قتل شیرین». ابوعقلی این جنایت دیگری است که بر سلسله جنایات رژیم اشغالگر قدس به ویژه علیه رسانه های فلسطینی می افزاید. در ادامه این بیانیه آمده است: آنچه رخ داد یک کشتار جنایتکارانه عمدی و آشکار بود که رژیم صهیونیستی باید در محافل بین المللی پاسخگوی آن باشد. بین المللی “مجازات.”

در همین حال، هیئت اتحادیه اروپا در فلسطین با صدور بیانیه ای خواستار تحقیقات فوری و مستقل برای مجازات عاملان این قتل شیرین شد. ابوعقلیروزنامه نگار فلسطینی شد، اما هنوز هیچ اقدامی در این زمینه از سوی مقامات صورت نگرفت بین المللی این اتفاق نیفتاد و اتحادیه اروپا با حمایت مستمر از رژیم صهیونیستی یکی از دلایل اصلی ادامه جنایات این رژیم علیه خبرنگاران بود.