رجوع کنید به رئیس پلیس: جزئیات گروگانگیری مسلحانه در شمال تهران
سردار رحیمی، رئیس پلیس کاپیتول: عصر امروز در خیابان آجودانیه 3 نفر از جمله یک کودک در یک منزل مسکونی توسط 2 مظنون مسلح فراری گروگان گرفته شدند. . گروگان ها خوبن