رستاخیز شهرهای سرخ


مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: در حال حاضر 130 شهر کشور در وضعیت قرمز، 129 شهر نارنجی، 154 شهر در رنگ زرد و 35 شهر در رنگ آبی قرار دارند. . وضعیت