رصد ابری عجیب بر فراز دریای خزر


ماهواره ناسا تصویری از رصد ابری عجیب از سطح زمین و بر فراز دریای خزر، شبیه ابرهای کارتونی به ثبت رساند. این توده ابر حدود 100 کیلومتر است و در ارتفاع 1500 کیلومتری از سطح زمین قرار دارد.

به گزارش سرویس فناوری و فناوری تکنا، ابر غیرعادی مشاهده شده در ماهواره ترا در تاریخ 27 ژوئن ثبت شده است، اما تیم رصد این ماهواره قبلا تصویر آن را به اشتراک گذاشته است. ناسا از این ابر عجیب به عنوان عجیب ترین توده ای که تاکنون پیدا شده نام برده است، بنابراین می توان آن را بزرگترین توده هوا در آب های زیرزمینی دانست.

باستین ون دیدنهوون، دانشمند جوی در موسسه تحقیقات فضایی می گوید: «این یک ابر کوچک استراتوکومولوس است که از ترکیب یک ابر کومولوس پف کرده با یک ابر کومولوس پراکنده ایجاد شده است. البته این ابر قابل توجه در نهایت به دلیل باد بر روی زمین حرکت کرد و در آنجا پراکنده شد. اکثر ابرها به طور نامحدود مانند مه در آسمان ناپدید می شوند، اما این ابر دارای لبه های کاملا مشخص است.

به گفته Van Didenhoven، تشکیل این ابر لبه های تیز و مشخص آن را ایجاد کرده است. وی درباره شکل گیری آن نیز گفت: هوای گرم و مرطوب شمال ایران پس از ورود به دریا به هوای سرد و مرطوب تبدیل می شود. ما قبلاً مقیاس بزرگتری از این پدیده را در سواحل غربی آفریقا مشاهده کرده ایم. آنجا شرایط آب و هوایی شبیه شمال ایران است.