رنگ قرمز برگرفته از نقشه کرونا کشور – قدس آنلاین | ایستگاه خبریبه گزارش قدس آنلاین، پدرام پاک آیین، سخنگوی وزارت بهداشت گفت: با کوچک شدن کشور و عبور از موج هفتم کرونا، بیش از ۹۰ درصد شهرهای کشور در وضعیت زرد و آبی قرار دارند.

وی افزود: تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز در کشور از 8 شهر در هفته گذشته به صفر رسید. همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از 116 شهر به 35 شهر در این مدت افزایش یافت.

سخنگوی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تعداد شهرهای زرد از 302 شهر به 342 شهر و شهرهای آبی با سه برابر افزایش از 22 شهر به 71 شهر رسید.

وی از افرادی که 6 ماه از مصرف دوز قبلی واکسن می گذرد دعوت کرد تا در اسرع وقت واکسن یادآوری را تزریق کنند.