روسیه دلتنگ بازار جهانی فلز است؟/ لرزش در بازار جهانی فلز


ممنوعیت احتمالی عرضه روسیه به بورس فلزات لندن یک رویداد بحث برانگیز برای صنعت فلزات خواهد بود و برخی از بزرگترین شرکت های جهان را از بازار اصلی جهان قطع می کند.

مقاله “روسیه وارد بازار جهانی فلزات شد”؟