زندگی مجلل گاوها را ببینید. آینده صنعت دامپروری
جمعیت زمین به سرعت در حال افزایش است. تامین غذا برای جمعیت 7 تا 8 میلیارد نفری روی زمین، مردم را وادار کرده است که به فکر راه‌هایی برای بهره‌وری بهتر برای تولید غذا باشند. از جمله افزایش کیفیت زندگی گاوها! آینده صنعت دامپروری را در این ویدئو ببینید. منبع: خبرآنلاین