ساختن اولین ویلچر که با قدرت فکر کنترل می شود


محققان نوعی ویلچر ساخته اند که با قدرت ذهن قابل کنترل است.

به گزارش سرویس فناوری و فناوری تکنا، یک ویلچر ساخته شده می تواند زندگی افراد دارای معلولیت را تغییر دهد. در تست های مربوط به این صندلی افراد دارای معلولیت بالا با استفاده از قدرت ذهن توانستند این صندلی را راهنمایی کنند.

در این آزمایش، داوطلبان با فکر کردن به قسمت‌های خاصی از بدن مانند چرخاندن دست‌ها به چپ یا چرخاندن پاها به راست، توانستند این صندلی را کنترل کنند. در این صندلی سیگنال های عصبی توسط کامپیوتر به دستورات حرکتی تبدیل می شوند. شرکت کنندگان توانستند با استفاده از کلاه ایمنی با الکترود با فرستنده ارتباط برقرار کنند.

خوزه میلان، ناظر اصلی این مطالعه می گوید: در این پروژه به یادگیری متقابل کاربر و الگوریتم رابط مغز و ماشین برای برقراری ارتباط با این صندلی توجه شده است. صندلی در حال حاضر توسعه یافته به بیماران فلج مغزی کمک می کند تا با آن حرکت کنند.

این پروژه یکی از اولین پروژه های مربوط به ارتباط بین انسان و ماشین از طریق نیروی فکر است. همچنین کاربران به دلیل تصادف توانایی حرکت خود را از دست می دهند.