ساعت اداری در 20 استان کشور تغییر می کند (15 خرداد 1401)بر اساس گزارش ها شهررانیوزآرش کردی مدیرعامل توانیر گفت: بر اساس دستور دولت اختیار تغییر ساعت اداری به استانداران داده شده و تاکنون در 10 استان کشور گرمسیری در حال اجراست.

وی افزود: تغییر ساعت به این صورت است که ادارات قبل از ساعت 13:30 تعطیل هستند به طوری که در فصل پیک مصرف که از ساعت 13 یا 14 شروع می شود، ادارات تعطیل هستند.

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: این طرح با وضعیت ترافیکی تطبیق داده می شود که در 10 استان دیگر مصوبات اولیه در دست تهیه است و شاید فردا و پس فردا تعداد استان هایی که نیاز به تغییر دارند ساعت اداری. این بخش 20 استان را پوشش خواهد داد. .

منبع: باشگاه خبرنگاران