سالم ترین میوه برای کنترل قند خون
مصرف بیش از حد قند یا فروکتوز میوه باعث تجمع آن در کبد می شود تا جایی که کبد دیگر نمی تواند آن را پردازش کند. به همین دلیل، کبد تنها یک راه حل دارد و آن تبدیل مستقیم فروکتوز به چربی است که باعث چاقی در کبد می شود. در این اینفوگرافیک به چند میوه سالم برای کنترل قند خون پرداخته شده است. / منبع داده ها: Healthline