سال گذشته 21 هزار نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند


رئیس مرکز ملی آب و هوا و تغییرات اقلیمی سازمان حفاظت محیط زیست:
بر اساس گزارش وزارت بهداشت در سال 1400 از 27 شهر آلوده کشور، حدود 21 هزار مورد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بر اثر ذرات معلق دو و نیم میکرونی گزارش شده و 11 میلیارد دلار خسارت وارد کرده است که اگر تکالیف قانون هوای پاک انجام می شود در صورت جلوگیری از این خسارات، مرگ حدود 6 هزار نفر در تهران گزارش می شود.