سامانه الکترونیکی تأیید سهام از فروش سهام با ارزش جلوگیری می کند – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش مهر مجید عشقی رئیس سازمان بورس در مراسم افتتاح سامانه شهادت سهام الکترونیک گفت: زمانی که برنامه سازمان بورس در سال گذشته ارائه شد، برنامه هایی از جمله پرداخت سود سهام به سهامداران بود. مانند مرکزیت گرا که بار سنگینی بر دوش نهاد نظارت بود حذف شد.

او ادامه داد: شهادت الکترونیک هوشمند در انواع املاک نیز یک برنامه جاری است مانند به طور رسمی از این سیستم در عملیات بانکی استفاده می شود.

عشقی تصریح کرد: اهمیت این سامانه گفتن این شما هستید که گاهی برای رفع نیاز نقدینگی منجر به فروش سهام می شد در حالی که سهم مورد نظر ارزش دارد و ارزان فروشی آن سودی ندارد.