سدهای شهر یزد مقاوم سازی شدند


ابوترابی عضو شورای شهر یزد:
از دو سیل بند شماره 4 و 1 سازمان عمران شهرداری یزد فعالیت های عمرانی از جمله بازگشایی معابر، مقاوم سازی سدها و سرریز کمکی سیل بند را انجام می دهد.

در سیل بند شماره 4، عملیات احداث و خاک‌ریزی تاج آن و همچنین بازگشایی پل‌های سد خاکی شماره 4 ادامه دارد. 1 که در سیل ماه مه گذشته تخریب شد، همچنان ادامه دارد.
یکپارچه سازی راه های حفاظت و حفاظت از شهر در برابر سیل نیز در دستور کار است تا انشاءالله در زمان بارندگی اتفاقی نیفتد.
حوزه معاونت خدمات شهری نیز اقدام به پاکسازی کانال ها و مجاری جریان آب در سطح شهر به ویژه زیرگذرهایی که سطوح مختلف دارند و منجر به آبگرفتگی می شود، می کند.