سرمربی تراکتورسازی انتخاب شد
اطلاعیه باشگاه تراکتورسازی: قربان بردیف با تجربه موفق در باشگاه های روستوف و روبین کازان روسیه و سایر باشگاه های موفق دیگر کشورهای مستقل از شوروی سابق به تبریز آمد تا بتوانیم با همکاری یکدیگر ساختاری حرفه ای برای فوتبال تراکتورسازی بسازیم.