سهشنبه؛ فعالیت در دفاتر 15 شهر خوزستان با 2 ساعت تاخیر
زمان شروع فعالیت کلیه ادارات، بانک ها و دستگاه های اجرایی (به استثنای امداد، پزشکی، بهداشت، اورژانس 115، بخش های شیفت و عملیاتی، خدمات شهری، شهرداری ها، بیمارستان ها و ادارات آتش سوزی) در اهواز، آبادان، خرمشهر، شوشتر، دزفول، بندر ماهشهر، گتوند، اندیمشک، حمیدی، باوی، کارون، دشت آزادگان، شوش، هویزه و شادگان در روز سه شنبه 24 خرداد 1401 با 2 بار تاخیر.