سوالی از وزارت امور خارجه درباره تابعیت مضاعف زاهدی وفا اعلام شدگزارش کردن شهرآرانیوزعباس گودرزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی با اشاره به تشکیل جلسه امشب (یکشنبه 19 مهرماه) کمیسیون متبوع متبوع خود گفت: در جلسه امروز برنامه ها و عملکرد محمدهادی زاهدی وفا به وزیر پیشنهاد شد. تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

گودرزی افزود: در این جلسه اعضای کمیسیون برنامه ها و سوابق پیشنهادی وزیر را بررسی و نظرات و اظهارات وی را استماع کردند.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در مورد تابعیت مضاعف در گزینه پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرزندان خود، تصریح کرد: این موضوع را به صورت مکتوب از وزارت امور خارجه جویا شدیم و وزارت امور خارجه نیز دو تابعیتی را تایید کرد. زاهدی وفا و فرزندانش.

گودرزی خاطرنشان کرد: در نهایت اعضای کمیسیون موافقت خود را با اکثریت آراء زاهدی وفا برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی گفت: با توجه به سوال واصله از وزارت امور خارجه، آقای زاهدی وفا در دوران تحصیل فقط در خارج از کشور بود.

منبع: فارس