سکوی دانشمند ایرانی میزان کربن ذخیره شده در درختان را نشان می دهد


ساسان ساعتچی، دانشمند ایرانی ناسا، پلت فرم جدیدی ساخته است که می تواند میزان کربن ذخیره شده در درختان را ردیابی کند.

به گزارش سرویس خبری فناوری و فناوری تکنا، اکنون بیش از سه تریلیون درخت بر روی زمین وجود دارد که وظیفه جذب دی اکسید کربن موجود را بر عهده دارند. این در حالی است که استارت آپ های مختلف برای ایجاد ماشین های جذب کربن با یکدیگر رقابت می کنند. یک پلت فرم جدید نیز برای محاسبه مقدار دقیق کربن ذخیره شده توسط هر درخت مورد نیاز است.این پلت فرم ذخیره کربن درختان را محاسبه می کند. ساسان ساعتچی از آزمایشگاه پیشرانه جت ناسا که به Cenriz نیز کمک می کند، می گوید: در حال حاضر روش های مورد استفاده در این مورد مبتنی بر دو دهه علم است و به دقت استاندارد طلایی روی زمین نزدیک است.

Ctrees از تصاویر جهانی برای ردیابی تغییرات در جنگل ها استفاده می کند، در حالی که استارت آپ های دیگر، مانند استارتاپ مستقر در سانفرانسیسکو، این کار را با کمک هوش مصنوعی و سنجش از دور انجام می دهند.

Ctrees می تواند پروژه ها و داده های خاص را در مورد مناطق مختلف کشور بررسی کند. این داده ها از ماهواره های تجاری با وضوح بالا به دست آمده است. برخی از کشورها مقدار مشخصی کربن را از طریق توافق نامه پاریس و هوا جذب می کنند که برای آن به جنگل ها متکی هستند.

منبع خبر روی پلت فرم دانشمند ایرانی میزان کربن ذخیره شده در درختان را پایگاه خبری تکنا به آدرس تکنا نشان می دهد.