«سیاه چاله» به زبانی بسیار ساده و علمی: ماجرای این کشف شگفت انگیز چیست؟!
تا قبل از انیشتین، دانشمندان فکر می کردند که فضا یک “خلاء” است و هیچ تاثیری بر اجسام در حال حرکت در آن ندارد. اما انیشتین می گفت فضا دارای بافتی پنهان و کیفیتی کشسان یا انعطاف پذیر است… جان مایکل گفت که اگر جسمی وجود داشته باشد که قطر آن 500 برابر قطر خورشید باشد، آن جسم گرانش و سرعت فرار بسیار بالایی دارد. در “بینایی”.